חדלות פרעון

חדלות פרעון מהי?

חדלות פרעון היא מצב בו אדם פרטי או עסק נקלע לקשיים כלכליים שבעקבותיהם אין לו אפשרות לפרוע את חובותיו לנושים, באופן זמני או קבוע. עד לפני כשנתיים, דבר החקיקה אשר טיפל בחייבים יחידים או בחברות במצב של חדלות פרעון, היה פקודת פשיטת הרגל. אולם החל משנת 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, המאפשר לחייבים ולנושים לפתוח בהליכים שנועדו לסייע בהשבת החובות לידי בעלי החוב, ולאפשר לחייב לפתוח דף חדש מבחינה כלכלית בסופם. במסגרת המדריך שלהלן נסביר מה ההבדל בין חוק חדלות פרעון החדש מהליכי פשיטת הרגל שהכרנו עד כה, מול אילו גורמים מטופלים הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי כיום, איך מגישים בקשה לפתיחת הליכי חדלות פרעון של חייבים יחידים וחברות, מהם שלבי ההליך – החל ממתן צו חדלות פירעון ועד לשיקום הכלכלי של החייב הפרטי, ובאיזה אופן עורך דין חדלות פירעון יכול לסייע.

כיצד חדלות פרעון באה לידי ביטוי?

חדלות פרעון של אדם פרטי או של חברה, יכולה לבוא לכלל ביטוי בשתי דרכים:

 1. לאדם או לחברה יש בזמן נתון יותר חובות כספיים או התחייבויות מאשר נכסים.
 2. לאדם או לחברה אין יכולת לעמוד בפירעון חובותיהם בטווח המיידי.

התרחיש הראשון שתואר לעיל, ידוע בתור "חדלות פירעון מאזנית" ואילו התרחיש השני, נקרא "חדלות פירעון תזרימית". בין אם אדם או חברה נקלעו לבעיה פיננסית מהסוג הראשון ובין אם מדובר בחדלות פירעון מהסוג השני, הרי שמצב זה מהווה עילה להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כפי שיוסבר בשורות הבאות.

מה ההבדל בין חוק חדלות פרעון החדש מהליכי פשיטת הרגל שהכרנו עד כה?

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי שנחקק בשנת 2018 ונכנס לתוקף בספטמבר 2019, בא להשליט בראש ובראשונה, שינוי תפיסתי מהותי, בכל הנוגע להתנהלות מול אנשים פרטיים וחברות שנקלעו למשבר פיננסי. אם בעבר הלא רחוק, אדם שנקלע למשבר כזה, ואיבד את היכולת לעמוד בהתחייבויותיו הכלכליות, נחשב כמי שפעל באופן בלתי מחושב מבחינה כספית, ולכן נדרש לשאת בהשלכות החוקיות למעשיו, הרי שכיום – הודות לרפורמה בתחום חדלות הפירעון, הדגש בהתנהלות מול החייב הוא לא רק על הטלת סנקציות והצרת צעדיו, אלא על סיוע מעשי לאזרח המצוי במשבר כלכלי, לפרוע את חובותיו לנושיו ולהשתקם מבחינה כלכלית, אישית ותעסוקתית.
ניתן לסכם ולומר אם כן, שחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי החדש, חותר למציאת פתרונות פרקטיים שיאפשרו לחייב לשוב ולעמוד על רגליו, ובד בבד, יסייעו גם לנושים למצות את זכויותיהם מולו ולהשיב לעצמם נתח גדול יותר מכספי החוב, באופן יעיל יותר.

מול מי מטופלים הליכי חדלות פרעון כיום?

הליכי חדלות פרעון מטופלים כיום מול שלוש רשויות עיקריות והן:

 1. לשכת ההוצאה לפועל:
  זהו הגורם המנהל את הליכי חדלות הפרעון מול אנשים פרטיים שחובם אינו עולה על 150,000₪.
 2. הממונה על הליכי חדלות פרעון:
  זהו הגורם המנהל את הליכי חדלות הפרעון מול אנשים פרטיים שחובם עולה על 150,000₪.
 3. בית משפט מחוזי:
  זהו הגורם המנהל את הליכי חדלות הפרעון מול חברות שנקלעו לחובות.

אופן הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פרעון של חייבים יחידים

ראשיתם של הליכי חדלות פירעון המתנהלים מול אנשים פרטיים שנקלעו לחובות, הם בהגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליך חדלות פרעון ליחיד. את הבקשה הזו רשאים להגיש הן החייב עצמו, המעוניין בסיוע מטעם המדינה בפירעון חובותיו, והן הנושים שלהם חייב האדם חדל הפירעון כספים. אם חובו של החייב היחיד אינו עולה על 150 אלף שקלים והוא זה שיוזם את פתיחת ההליכים, עליו להגיש את טפסי הבקשה למתן הצו ללשכת ההוצאה לפועל, ואילו אם חובו גבוה מכך – הבקשה תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים. את הגשת הטפסים ניתן לבצע באופן עצמאי או בעזרת עורך דין פשיטת רגל מייצג. הטופס המדובר נקרא "בקשה לפתיחת הליכים" ואפשר להגישו באופן מקוון או ידנית. למותר לציין כי הגשת בקשה זו כרוכה בתשלום אגרת טיפול.

אופן הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פרעון של תאגידים חייבים (חברות)

גם במקרה של פתיחת הליכי חדלות פרעון לחברות, יש להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים. אולם במקרה זה, הגורם שאליו תוגש הבקשה הינו המשפט המחוזי, כאשר גם התאגיד חדל הפירעון, וגם בעלי החוב שלו (הנושים) רשאים ליזום את המהלך. גם כאן ניתן ואף רצוי להסתייע בעורך דין מייצג שילווה את ההליכים מתחילתם ועד סופם. למותר לציין כי בקשה של תאגיד למתן צו שיקום כלכלי מחייבת אותו להציג תכנית הבראה כלכלית לבית המשפט המטפל. בית המשפט נוהג למנות נאמן שילווה את הליך השבת החובות לנושי החברה ויבחן את פוטנציאל השיקום הכלכלי של התאגיד. אולם חשוב לדעת כי במידה והנאמן לא ישתכנע כי התכנית של התאגיד האמור ישימה, הוא עלול להמליץ לבית המשפט על פירוק החברה.

הליך חדלות פרעון – אופן הגשת הבקשה למתן צו על ידי נושה

כאשר הגורם שחפץ במתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד חייב, הוא אחד מנושיו, הגורם שאליו עליו לפנות – ללא קשר להיקף החוב (למעט מקרים ספציפיים), הוא בית המשפט.
לאחר מתן הצו לפתיחת ההליכים בבית המשפט, הרשות שתמשיך את הטיפול בהליך עצמו תהיה הממונה על הליכי חדלות פרעון במשרד המשפטים.

חדלות פרעון – מהם שלבי ההליך?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, קובע שלאחר קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון, תחל תקופת מבחן אשר במהלכה יבחן ויאומת מצבו הכלכלי של החייב וההתנהלות הפיננסית שלו על ידי נאמן שימונה מטעם בית המשפט שהוציא את הצו. בשלב ההמשך, מתבצע כינוס של נכסי החייב וניהולם למטרת פרעון של חובותיו לנושים. זאת במקביל להעברה של תשלומים מתוך הכנסותיו השוטפות לשם הקטנת היקף החוב. במסגרת השלב הסופי של הליך חדלות הפירעון, ככל שמוצו האמצעים להשבת חובו של החייב לנושים, יוכל החייב לקבל הפטר מיתרת חובותיו, מה שיאפשר לו לפתוח דף חדש כאדם ללא חובות.

אילו הגבלות מוטלות על חייבים המצויים בהליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי?

כאשר נפתחים הליכי חדלות פירעון כנגד חייב פרטי, מוטלות עליו הגבלות שונות ובכללן:
איסור יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי, מגבלת שימוש בצ'קים, איסור על הקמת חברות חדשות והעברת סמכויות בעלי התפקידים הבכירים בחברה לנאמן (במקרה של הליכים המתנהלים מול תאגיד חדל פירעון).

לסיכום

במסגרת מדריך זה, דנו ברפורמת חדלות הפרעון שמציעה מתווה חדשני לפרעון חובות של חייבים ושיקומם הכלכלי, כאשר מדובר בחובות שנצברו בתום לב. אולם חשוב לציין כי הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי, אינם עניין של מה בכך, ועלולים להכתים את המוניטין של החייבים ולהצר מאוד את צעדיהם בפן האישי והמקצועי למשך תקופה ארוכה. לכן במידה ואתם מתקשים לעמוד בתשלום חובותיכם, מומלץ בראש ובראשונה להיוועץ בעורך דין המתמחה במצבי חדלות פרעון לגבי האפשרויות הזמינות לכם. במקרים רבים ניתן להגיע להסדרי תשלומים מול גופים שונים מבלי לפתוח בהליכי חדלות פירעון על כל המשתמע מהם, ולפשט במידה ניכרת את מצב העניינים המורכב ממילא.

נקלעתם לחובות ואתם זקוקים לסיוע של עורך דין הוצאה לפועל? הוטלו עליכם הגבלות שונות מפאת מצבכם התזרימי ואתם מעוניינים להתייעץ עם עורך דין ביטול הגבלות? אם השבתם לשתי השאלות האלו בחיוב, זה הזמן ליצור קשר עם ענבל סודרי קינן עורכת דין בשרון הוצאה לפועל, המתמחה בייצוג חייבים יחידים ותאגידים חדלי פירעון, ובביטול הגבלות בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

לסיכום, מה היה לנו במאמר זה?

השאירו עכשיו פרטים בטופס:

אשמח לעמוד לרשותך ולספק יעוץ משפטי מותאם אישית, ניתן להשאיר פרטים בטופס ואחזור אליך בהקדם.

עורכת דין ענבל סודרי קינן

תחומי העיסוק והמומחיות של משרדנו:

* עו"ד להוצאה לפועל * עו"ד חדלות פירעון * עו"ד ייצוג חייבים * עו"ד ייצוג זוכים

*המידע המופיע במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא וכל שימוש במידע הינו באחריות הקורא בלבד.

אהבתם? שתפו הלאה
תחומי העיסוק של המשרד

הוצאה לפועל

ייצוג משפטי לחייבים והן לזוכים. ייצוג חייבים- טיפול בפתיחת / סגירת תיק בהוצאה לפועל. ייצוג זוכים- גביית חובות, מימוש שטר, תובענה על סכום קצוב, ביצוע פסק דין.
פשיטת רגל

פשיטת רגל

ליווי משפטי בהליך פשיטת רגל ו- בהליכי חדלות פירעון ו- שיקום כלכלי עד לקבלת צו הפטר ויציאה לדרך חדשה של בעלי נכסים ומי שאינו בעל נכסים.

ייצוג חייבים

ייצוג זוכים

להתחלת שיחה
1
שלח פנייה בוואטסאפ
שלום, נשמח לעמוד לרשותך במשרד עורכי דין ענבל סודרי קינן